האגף לנשיאות וקשרי חוץ

 

Ortal

אורטל רזניק קרסו
מרכת מערכת לניהול קשרי תורמים
טל: 04-8249457
oreznikThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.