האגף לנשיאות וקשרי חוץ

 

rachel kaverman

רחל קברמן
ראש אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים
טל: 04-8249204
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.