אגף נשיאות וקשרי חוץ

פרס מפעל חיים

מקבלי הפרס:  

2011

מרווין סדובסקי